Kurumumuz ile Türkiye Bankalar Birliği İşbirliğinde 28/02/2018 Tarihinde Düzenlenen ‘TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıkları’ Konulu Konferans