Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhasebe ve Denetim Standartları Hakkında Duyuru (30/04/2018)

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından yayımlanan muhasebe ve denetim standartları tebliğler vasıtasıyla mevzuatımıza kazandırılmaktaydı. Ancak yayım sürecindeki işlemleri kolaylaştırmak ve sürece hız kazandırmak amacıyla standartların artık kurul kararı şeklinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle standart metinlerinde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler için öncelikle mevcut tebliğin yürürlükten kaldırılması, ardından yeni metnin Kurul Kararı olarak yayımlanması söz konusu olacaktır.

Bu itibarla;

  • 16 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 16 Kiralamalar ile
  • 26 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BDS 540 Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi ve BDS 600 Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)

Standartları kurul kararı şeklinde yayımlanmıştır.

Anılan usul değişikliği, kullanıcılar açısından önceki duruma göre herhangi bir farklılık yaratmayacak olup standartların mevzuatımıza daha hızlı bir şekilde kazandırılmasını sağlayacaktır.

Standartların güncel hallerine Kurumuz internet sitesinden erişilebilir.

Duyurulur.