Revize edilen Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (31.05.2018)

Finansal tablolar dışındaki bilgilerin denetimde ele alınmasına yönelik olarak Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından başlatılan “Diğer Bilgiler” projesi kapsamında BDS 720 Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardı büyük ölçüde güncellenerek Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları başlığıyla yeniden yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, ülkemiz mevzuatı da dikkate alınmak suretiyle revize edilen BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları’na ilişkin taslak metin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (taslak metin için tıklayınız), taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin 2/7/2018 tarihine kadar denetimstandartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.