TMS 7 Nakit Akış Tablosu ve TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar’a İlişkin Kurul Kararları 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında; TMS 7 Nakit Akış Tablosu ve TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar yeniden kaleme alınmıştır.

Bu kapsamda, 18/01/2005 tarih ve 25704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 ile 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No:6 yürürlükten kaldırılmıştır.

TMS 7 Nakit Akış Tablosu ve TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar’ın güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TMS 7 Nakit Akış Tablosu’na, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar’a ulaşmak için tıklayınız.