TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’a İlişkin Kurul Kararı 13 Haziran 2018 Tarihli ve 30450 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında; TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar yeniden kaleme alınmıştır.

Bu kapsamda, 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No:5 yürürlükten kaldırılmıştır.

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’ın güncellenmiş yeni versiyonunun yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararı, 13 Haziran 2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’a ulaşmak için tıklayınız.