TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (17/08/2018)

Sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde halihazırda kullanılan Standart, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geçici bir Standart olarak yayımlanmış olan UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri’dir.

UFRS 4, sigorta sözleşmelerinin ölçümüne ilişkin bir hüküm belirlememekte, bunun yerine sigorta sözleşmelerinin ölçümünde, şirketlere yerel finansal raporlama hükümlerine dayalı farklı uygulamaları kullanmalarına izin vermektedir. Bu sebeple şirketler, sigorta sözleşmelerini belirli bir yöntemle muhasebeleştirmek zorunda değillerdir. Dolayısıyla, farklı ülkelerdeki şirketler sigorta sözleşmelerini farklı şekilde muhasebeleştirebilmekte ve hatta aynı şirket içinde dahi farklı muhasebeleştirme yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu Standart, yatırımcıların ve analistlerin;

  • Hangi sözleşme gruplarının kâr sağlayan, hangilerinin zarara neden olan sözleşme grupları olduğunu belirlemelerini ve
  • Sigorta sözleşmeleri hakkındaki güncel bilgileri analiz etmelerini

zorlaştırmaktadır.

Bu kapsamda IASB, Mayıs 2017’de, UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ni yayımlamıştır. UFRS 17, bir şirketin düzenlediği sigorta sözleşmeleri ile elinde tuttuğu reasürans sözleşmelerine ilişkin bilgileri raporlarken uyması gereken hükümleri düzenlemektedir. UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri’nin yerini alacak olan UFRS 17, sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesini belirleyen ilk kapsamlı ve gerçek anlamda uluslararası bir UFRS Standardıdır.

UFRS 17:

  • Sigorta sözleşmelerinin yükümlülükleri, riskleri ve performansına ilişkin güncellenmiş bilgi sağlayacak,
  • Sigorta şirketleri tarafından raporlanan finansal bilgilerin şeffaflığını artıracak; bu durum, yatırımcılara ve analistlere sigorta sektörünü anlamaları bağlamında daha fazla güven sağlayacak,
  • Tüm sigorta sözleşmeleri için güncel ölçüm modeline dayalı olan tutarlı bir muhasebeleştirme sunacaktır.

UFRS 17, 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olup bu tarihte veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir.

UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları Kurumumuz tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan taslak metne erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin 01/10/2018 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri taslak metnine ulaşmak için tıklayınız.

UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri sunumuna ulaşmak için tıklayınız.