UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin Yürürlük Tarihi Hakkında Duyuru

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 14.11.2018 tarihinde aldığı karar ile UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin yürürlük tarihinin 2022 yılına ertelenmesini teklif etmiştir.

IASB ayrıca sigortacıların UFRS 9 Finansal Araçlar’ı uygulamasına ilişkin geçici muafiyetin de 2022 yılına kadar uzatılmasını teklif etmiş olup böylece UFRS 9 ve UFRS 17 sigortacılar tarafından eş zamanlı olarak uygulanabilecektir.

Teklif edilen erteleme kararının, gelecek yıl kamuoyu görüşüne sunulması planlanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.