TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri ve Bu Standardın Diğer Standartlarda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Kurul Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), sigorta sözleşmelerine ilişkin bir finansal raporlama standardı oluşturulmasına yönelik projeye 1997 yılında başlamış olup, söz konusu proje iki fazdan oluşmaktadır.

Projenin birinci fazı olan UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, 2004 yılında IASB tarafından kabul edilerek geçici bir Standart olarak yayımlanmıştır. UFRS 4, işletmelere diğer bazı Standartların uygulanması açısından geçici muafiyet tanımaktadır. UFRS 4, sigorta sözleşmesi düzenleyen işletmelerin kendi yerel finansal raporlama çerçevelerini uygulamalarına izin vermekte olup, sigorta sözleşmelerinin ölçümüne ilişkin hükümler koymamaktadır. Ülkelerdeki muhasebe uygulamalarındaki ve ürünlerdeki farklılıklar ise yatırımcıların ve analistlerin sigorta muhasebesi sonuçlarını anlamalarını ve karşılaştırmalarını zorlaştırmaktadır.

IASB, sigortacıların finansal tablolarının daha kullanışlı olmasını ve sigorta muhasebesi uygulamalarının tüm ülkelerde tutarlı olmasını sağlamak amacıyla 2017 yılının Mayıs ayında projenin ikinci fazı olan UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ni yayımlamıştır.

UFRS 17, tüm işletmeler tarafından düzenlenen (reasürans sözleşmeleri dahil) sigorta sözleşmelerine, elde tutulan reasürans sözleşmelerine ve işletmenin sigorta sözleşmeleri de düzenliyor olması şartıyla isteğe bağlı katılım özelliği bulunan yatırım sözleşmelerine uygulanacaktır.

Kurumumuz tarafından yürütülen UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları tamamlanmış olup, TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri ve söz konusu Standardın diğer Standartlarda yapmış olduğu değişiklikler (Ek D bölümü) 16/02/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TFRS 17, 1 Ocak 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olup bu tarihte veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir.

Bununla birlikte, IASB tarafından Standardın yürürlük tarihinin 2022 yılına ertelenmesi planlanmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler tarafımızca takip edilmekte olup, erteleme kararının kesinleşmesi durumunda söz konusu değişiklik kamuoyuyla paylaşılacaktır.

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ne ulaşmak için tıklayınız.

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ne ilişkin sunuma ulaşmak için tıklayınız.