Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) danışma organlarından olan Gelişmekte olan Ekonomiler Grubunun (Emerging Economies Group-EEG) 11’inci toplantısı 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde Kurumumuz ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Gelişmekte olan Ekonomiler Grubu (Emerging Economies Group-EEG), UFRS’lerin geliştirilmesi sürecinde gelişmekte olan ülkelerin etkinliğini arttırmak amacıyla ve G20’nin önerisi üzerine UFRS Vakfı (IFRS Foundation) tarafından 2011 yılında kurulmuştur. Ülkemizin de üyesi olduğu EEG faaliyetlerini yılda 2 toplantı gerçekleştirerek yürütmektedir.

11. EEG Toplantısı IASB Başkan Yardımcısı Ian Mackintosh, IASB Kurul Üyesi Chungwoo Suh ve UFRS Yorumlama Komitesi Başkanı Wayne Upton ile birlikte Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Rusya, Suudi Arabistan ve Ülkemizi temsil eden delegelerin katılımıyla 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde Kurumumuz ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Toplantıya katılan delegeler, gelişmekte olan ekonomilerin bakış açısıyla özellikle devlet teşvikleri ile ilgili olmak üzere UFRS Yorumlama Komitesinin gündeminde olan çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde ve tecrübe paylaşımında bulunmuştur.

IASB’nin önümüzdeki dönemde gündemini belirlemesi ve muhasebe standartlarında yapacağı değişikliklere ışık tutması açısından oldukça önemli olduğu değerlendirilen toplantının bir sonraki ayağının Güney Afrika’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Etkinlik fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.