Muhasebe ve Bağımsız Denetim Sisteminin Ekonomik Sistem ile İlişkisi

(…)

 “Kamu Gözetimi Kurumunun kurulmasıyla oluşturulan sistemin temel amacı mali tabloların ortaklara, borç verenlere, çalışanlara, tedarikçilere, müşterilere gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi vermesini sağlamaktır.

Bir ekonomide işletmelerin mali tabloları gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi vermezse ekonomik sistemin sağlığı bozulur, çünkü:

  • İktisadi kararların gerçeğe uygun olmayan finansal bilgilerle verilmesi sebebiyle ekonomide kaynak dağılımının etkinliği bozulur.
  • Ülkenin uluslararası rekabet gücü zayıflar.
  • Özellikle Türkiye gibi tasarruf açığı bulunan ve bu sebeple yatırımlarda uluslararası finansal kaynakları çokça kullanan bir açık ekonomide işletmeler uluslararası finansal şartlardan dolayı finansal krize girebilir. Özellikle borç oranı yüksek ve döviz pozisyon açığı bulunan işletmeler uluslararası finansal dalgalanmalardan çok daha fazla etkilenecektir.

Bu durumun yaygınlığı ülkenin genel ekonomik istikrarını ve istihdamı etkileyebilir. Bu bakımlardan özel sektörün finansal sağlığı önemlidir.

Bu yüzden mali karın tespitine yönelik bir muhasebe sisteminden, gerçeğe ve ihtiyaca uygun finansal bilgi üreten ticari muhasebeye geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla bir dizi çalışma yapıyoruz. İşte bugün burada tartışılacak olan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi bunlardan biridir.”

(…)

Dr. Genç Osman YARAŞLI

Başkan