14 Mayıs 2017 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZ DUYURUSU

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz söz konusu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

14 Mayıs 2017 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.