IASB nedir?


Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board - IASB), 1973 yılında Londra’da faaliyetlerine başlayan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’nin (International Accounting Standards Committee - IASC) bir uzantısı şeklinde 2001 yılından bu yana bağımsız bir düzenleyici otorite olarak Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını geliştiren ve yayımlayan kuruldur.

Sayfa: 1 / 1