TMS/TFRS ve TMS/TFRS Yorumları nedir?


Kurumumuz 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulması ve yayımlanması yetkisini haizdir. Bu kapsamda Kurumumuz, IASB ile yapmış olduğu lisans anlaşması çerçevesinde yayımladığı TMS/TFRS ve TMS/TFRS Yorumlarıyla tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların, ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamayı amaçlamaktadır.

TMS/TFRS’ler IASB tarafından yayımlanan UMS/UFRS’lerin birebir Türkçe tercümeleridir. 2001 yılından sonra yayımlanan uluslararası muhasebe standartları, “IAS” (International Accounting Standard – Uluslararası Muhasebe Standardı) yerine “IFRS” (International Financial Reporting Standards – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) adını almıştır. Bu kapsamda TMS’ler IAS’lerin; TFRS’ler ise IFRS’lerin birebir Türkçe çevirilerini ifade etmektedir. Dolayısıyla TMS’ler ve TFRS’ler arasında bağlayıcılık açısından bir farklılık bulunmamaktadır.  

TMS/TFRS Yorumları ise, IFRS Vakfı bünyesinde yer alan IFRS Yorumlama Komitesi (IFRS Interpretations Committee) tarafından oluşturulan ve IASB tarafından uygun görülüp yayımlanan Yorumların birebir Türkçe tercümeleridir. Komite, IFRS uygulamalarını gözlemleyerek IFRS’ler kapsamında yer almayan veya açık şekilde ifade edilmeyen hususlar konusunda rehberlik sağlamakla yükümlüdür. TMS/TFRS Yorumlar, diğer Standartların uygulanması konusunda rehberlik sağlamakta olup, TMS/TFRS uygulayan işletmelerin TMS/TFRS Yorumları uygulamaları zorunludur.

Sayfa: 1 / 1