Bağımsız denetime tabi her işletme TFRS'leri uygulamak zorunda mıdır?


Bağımsız denetime tabi her işletme TFRS’leri uygulamak zorunda değildir. TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararında, TFRS uygulaması zorunlu olmayan işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceği belirtilmiştir. Bağımsız denetime tabi olup, zorunlu veya ihtiyari olarak TFRS’leri uygulamayan işletmeler, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde Kurumumuz tarafından yayımlanan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı”nı uygulamak zorundadır.

Sayfa: 1 / 1