Kurumunuz tarafından yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” uygulanması zorunlu bir düzenleme midir? Finansal tabloların TFRS’lere göre hazırlanması ve sunulmasında bu örneklere birebir uyulması zorunlu mudur?


Kurumumuz tarafından yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” finansal tablolarını TFRS’lere uygun olarak hazırlayan işletmelerin finansal tablolar aracılığıyla sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla yayımlanmıştır. Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberinde yapılan açıklamalar, TFRS kapsamında işletmelerin yapması gereken tüm sunum ve açıklama hükümlerini kapsamayıp, uygulama birliği sağlamayı ve yönlendirici olmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede söz konusu finansal tablo örneklerine birebir uyum sağlanması zorunlu olmamakla birlikte, Kurumumuzca finansal tablo örneklerine uyulması önerilmektedir.

Sayfa: 1 / 1