TMS’lerin Uygulanmasına Yönelik İlke Kararları neyi ifade etmektedir? İlke Kararları işletmeler tarafından uygulanmak zorunda mıdır?


660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Kurulumuz, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapma ve gerekli kararları alma yetkisini haizdir. Bu doğrultuda, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayan işletmelerden gelen talepler veya Kurumumuz tarafından tespit edilen hususların değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin olarak genel ve yol gösterici nitelikte “İlke Kararları” alınmakta ve yayımlanmaktadır. İlke Kararları, yeni kurallar koymaktan ziyade var olan kuralların uygulanmasına ilişkin yol gösterici ve hatalı uygulamaları giderici niteliktedir. Kurumumuzun yapacağı düzenlemeler Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz'ü olarak kabul edildiği için İlke Kararlarının da işletmeler tarafından uygulanması zorunludur.

Sayfa: 1 / 1