Kavramsal Çerçeve Nedir? Uygulanması zorunlu mudur?


TFRS setinin bir parçası olarak yayımlanan ve genel amaçlı finansal raporlamanın amaçlarını ve kavramlarını açıklayan Kavramsal Çerçeve bir Standart değildir ve Standartlardan herhangi birinin yerini alacak hiç bir husus içermemektedir. Kavramsal Çerçeve ile herhangi bir Standart arasında uyuşmazlık söz konusu olduğunda, Standartlar bağlayıcı niteliktedir. Kavramsal Çerçeve;

    • UFRS’lerin tutarlı kavramlar içerecek şekilde geliştirilmesinde IASB’ye yardımcı olur,
    • Belirli bir işleme veya olaya ilişkin geçerli bir UFRS’nin mevcut olmaması durumunda ya da bir Standart muhasebe politikası seçmeye izin verdiğinde, tutarlı bir muhasebe politikası geliştirilmesinde finansal tablo hazırlayanlara yardımcı olur ve
    • Standartların anlaşılması ve yorumlanmasında finansal tablo kullanıcılarına yardımcı olur.

Kavramsal Çerçeve’nin, TFRS uyarınca raporlama yapan işletmeler tarafından uygulanması zorunludur.

Sayfa: 1 / 1