TMS/TFRS’lerin finansal raporlamaya ilişkin herhangi bir alanı düzenlememesi durumunda ne yapılmalıdır?


TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca bir işlemi, olayı veya koşulu özel olarak ele alan bir TFRS bulunmadığında işletme yönetimi, muhasebe politikası geliştirmek ve uygulamakla ilgili olarak alacağı kararlarda, uygulanabilirliklerini göz önünde bulundurarak sırasıyla aşağıdaki kaynaklara başvurur:

  • Benzer ve ilişkili konuları ele alan TFRS’lerdeki hükümler ve
  • Varlıklar, yükümlülükler, gelir ve giderlerle ilgili olarak Kavramsal Çerçeve’de yer verilen tanımlar, finansal tablolara alma kriterleri ve ölçüm esasları.

Bununla birlikte işletme yönetimi, yukarıdaki kaynaklarla çelişmediği sürece; muhasebe standartları geliştirmek için benzer bir kavramsal çerçeve kullanan diğer standart belirleyici organların en son beyanlarını, diğer muhasebe literatürünü ve kabul görmüş sektör uygulamalarını da göz önünde bulundurabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler TMS 8’in 10-12 paragraflarında yer almaktadır.

Sayfa: 1 / 1