Avrupa Komisyonu ve İsviçre’nin Eşdeğerlik Kararı ne anlama gelmektedir?


Avrupa Komisyonu’nun 25 Temmuz 2016 tarih ve (EU) 2016/1223 sayılı Uygulama Kararıyla, ülkemizdeki kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemlerinin AB üyesi ülkelerle eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte, İsviçre Hükümeti’nin 23 Ağustos 2017 tarihli kararıyla ülkemiz ile İsviçre kamu gözetimi sisteminin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren eşdeğer olduğu kararlaştırılmıştır.

Söz konusu eşdeğerlik kararlarıyla, devredilebilir menkul kıymetleri AB üyesi ülkelerin ve İsviçre’nin düzenlenmiş piyasalarında işlem gören işletmelerimizin, ülkemiz denetçileri tarafından düzenlenen denetim raporları AB üyesi ülkelerde ve İsviçre’de geçerli olacaktır.

Sayfa: 1 / 1