TFRS’lerin yapısı ve bölümleri ne şekilde tasarlanmıştır?


TFRS’ler; başlıklar altında yer alan paragraflar şeklinde yazılmıştır. Paragraf numarasında sadece rakam bulunan kısımlar genellikle standartların ana bölümünü ifade etmekte ve bu bölümlerde Standardın Amacı, Kapsamı ve Standardın düzenlediği alana ilişkin başlıklar altında ana hükümler yer almaktadır. Standartlarda ve Standartların ayrılmaz bir parçası olan eklerde yer alan paragraf numaraları genellikle A, B, C gibi harflerle veya UR (Uygulama Rehberi) gibi kısaltmalarla başlamaktadır. Eklerde genellikle Standartta kullanılan kavramlara, Standardın uygulanmasında yol gösterici nitelikteki uygulama rehberlerine, Standardın yürürlük tarihine ilişkin hükümlere ve Standart için önemli nitelikteki diğer hususlara yer verilmektedir.

Standartlarda yapılan güncellemeler sonucunda, Standarda yeni paragraflar eklenebileceği gibi Standartta yer alan paragraflar silinebilir. Yapılan güncelleme sonucu yeni bir paragraf eklenmişse sıralama ve başlık yapısının bozulmaması için yapılan ekleme, paragraf numarasından sonra harf gelecek şekilde yapılır (örneğin 1’inci paragraftan sonra yeni bir paragraf eklenecekse 1A şeklinde yapılır). Benzer şekilde bir paragrafın silinmesi durumunda ilgili paragraf numarası Standart metninde kalmaya devam eder ve yanına silinmiş olduğunu ifade etmek amacıyla “[Silinmiştir]” ifadesi konulur.

Sayfa: 1 / 1