TFRS 16 Kiralamalar Standardı ne gibi yenilikler getirmektedir ve ne zaman yürürlüğe girecektir?


Kurumumuz tarafından TFRS 16’nın yayımlanması için yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, Standart 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Standardın ilk uygulama tarihinde veya öncesinde TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ı uygulayan işletmeler için erken uygulama seçeneği bulunmaktadır.

Kiralama işlemlerinin finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan mevcut Standart olan TMS 17 Kiralama İşlemleri, kiracıların, faaliyet kiralamalarından kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolarına yansıtmalarına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Bu sebeple birçok yatırımcı ve analistin, bilanço dışı kalan bu kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolar üzerindeki etkisini görmek amacıyla kiracının finansal tablolarında raporlanan tutarlar üzerinde düzeltme yapması gerekebilmektedir. Ancak, eldeki kısıtlı bilgiler nedeniyle, yapılan düzeltmeler hatalı olabilmekte ve bu durum piyasalarda asimetrik ve yanlış bilginin oluşmasına sebep olabilmektedir.

Bu doğrultuda IASB, kiracının kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolarına yansıtmasını öngören bir muhasebeleştirme yaklaşımıyla UFRS 16 Kiralamalar’ı yayımlamıştır. Bu Standart, kiralamaların finansal tablolara alınmasına, ölçümüne, sunumuna ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemektedir.

Sayfa: 1 / 1