Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını (BOBİ FRS) ilk kez uygulayacak olan işletmelerin geçmiş dönem veya dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tablo hazırlaması zorunlu mudur?


Daha önce TFRS’yi uygulayan işletmeler hariç olmak üzere, BOBİ FRS’yi ilk kez uygulayan bir işletmenin geçmiş dönem veya dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tabloları hazırlaması gerekmez. Bu muafiyetten yararlanan işletmeler, cari raporlama dönemi sonuna ait finansal tabloları ile birlikte, cari raporlama döneminin başlangıcına ait Finansal Durum Tablosunu (açılış Finansal Durum Tablosunu) BOBİ FRS’ye göre hazırlar. Cari raporlama döneminin başlangıcı, BOBİ FRS’ye geçiş tarihi olarak dikkate alınır. Önceki finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanan geçmiş dönem veya dönemlere ait finansal tablolar, karşılaştırmalı finansal tablo olarak sunulamaz.

Sayfa: 1 / 1