TFRS güncellemeleri neyi ifade etmektedir?


Standartların uygulanması esnasında sorunlarla karşılaşılması, standartlarda anlaşılmayan hususların bulunması, metinde yazım hatalarının olması, Standartta ele alınması gereken yeni durumların ortaya çıkması gibi nedenlerle IASB tarafından Standartlarda güncellemeler yapılmaktadır. IASB tarafından yapılan bu güncellemeler çerçevesinde Kurumumuz ilgili Standartlarda gerekli değişiklikleri yaparak, TFRS’lerin uluslararası standartlarla uyumunun devamlılığını sağlamaktadır.

İnternet sitemizde yer alan “Güncellemeler” bölümünden, yıllar itibarıyla TFRS’lerde yapılan güncellemelere ulaşabilirsiniz.

Sayfa: 1 / 1