Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hangi işletmeler tarafından uygulanacaktır?


BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup zorunlu veya ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde finansal tablolarını hazırlarken uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir.

1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında ihtiyari olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin, en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması şartıyla BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri mümkündür. Diğer taraftan, 1 Ocak 2018 tarihi öncesinde ihtiyari olarak TFRS’yi uygulayan işletmeler için 2 yıl üst üste TFRS uygulama şartı bulunmamaktadır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; 2017 yılında ihtiyari olarak ve ilk defa TFRS uygulayan bir işletmenin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS uygulamasına gerek olmayıp, söz konusu tabloların hazırlanmasında BOBİ FRS uygulaması mümkündür. Örnekteki işletme iki yıl üst üste BOBİ FRS uygulandıktan sonra tekrar TFRS uygulayabilecekken, tekrar BOBİ FRS uygulamak isteğinde ise TFRS’yi iki yıl üst üste uygulamış olması gerekmektedir.

Ayrıca 2017 yılında TFRS uygulamış olan işletmeler geçiş bölümündeki 27.3 paragrafı uyarınca karşılaştırmalı dönem sunmaları gerekmekte olup karşılaştırmalı dönemi BOBİ FRS uyarınca yapmaları gerekmektedir. Ancak, daha önce MSUGT veya MSUGT ve İlave Hususları uygulamış olanların ise geçişteki muafiyetten yararlanarak karşılaştırmalı dönem sunmalarına gerek bulunmaktadır.

Sayfa: 1 / 1