TFRS’lerde yer alan zorunlu ve erken uygulama tarihleri neyi ifade etmektedir?


TFRS’lerin uygulanma tarihine ilişkin hükümler, Standartların metninde yer almaktadır. Bu hükümler zorunlu uygulama tarihinin yanı sıra, işletmelerin ilgili Standardı zorunlu uygulama tarihinden önce uygulayabilmesine olanak sağlayan erken uygulama hükümlerini de içerebilir. Bir Standardı erken uygulamayı seçen bir işletmenin ilgili Standartta yer alan erken uygulama hükümlerini dikkate alması gerekmektedir. Örneğin TFRS 15’in yürürlük tarihi paragrafında,  “Bu Standart 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.” ifadesi yer almaktadır.

Sayfa: 1 / 1