TFRS’leri hangi işletmeler uygulamak zorundadır?


Türk Ticaret Kanununda TFRS uygulaması zorunlu kılınan işletmelere yer verilmiş olup, ayrıca Kurumumuzun değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla TFRS’lerden muaf olacakları tespit etmeye veya bunlar için ayrı düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz 26/08/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararıyla TFRS’leri uygulayacak işletmeleri genel olarak; sermaye piyasası araçları borsada işlem gören şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri olarak belirlemiştir.

Sayfa: 1 / 1