Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolardan, TMS uyarınca hazırlanan finansal tablolara dönüşüm yapan işletmelerin sorumlulukları nelerdir?


Kurumumuz tarafından yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” uyarınca TMS’ye göre finansal tablolarını hazırlayanlar; muhasebe defter ve kayıtları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak, bir sonraki yıl finansal tablolarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve TMS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolara ulaşmak için yapacakları kayıtları göstermek üzere, Türk Ticaret Kanununun 64 ve 82’nci maddeleri çerçevesinde, varsa gerekli düzeltme işlemlerini ticari defterlerinden ayrı bir şekilde kaydedip saklamakla ve gerektiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Sayfa: 1 / 1