TFRS uygulama kapsamının genel olarak KAYİK’lerle sınırlandırılmasının amacı nedir?


26/08/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararından önce bağımsız denetime tabi tüm işletmeler TFRS uygulamakla yükümlüydü. Ancak bu durum, sonraki yıllarda bağımsız denetim kapsamının kademeli olarak artırılmasıyla, TFRS uygulama kapsamının da aynı ölçüde genişlemesine ve kıyasen daha küçük işletmelerin kendileri için uygulanması maliyetli ve zor olabilecek bir standart seti olan TFRS’leri uygulamak zorunda kalmalarına yol açacaktı. AB ve diğer gelişmiş ülke uygulamalarına bakıldığında, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) sadece borsada işlem gören işletmeler için zorunlu tutulduğu, diğer işletmeler için UFRS uygulamasının üye ülkelerin tercihine bırakıldığı ve borsada işlem görmeyen farklı büyüklükteki işletmeler için UFRS’lere kıyasla uygulanması daha az maliyetli ve daha basit olan finansal raporlama çerçeveleri oluşturulduğu görülmektedir. Bu sebeple Kurumumuz da 2014 yılında UFRS’lerle tam uyumlu TFRS’lerin uygulama kapsamını bağımsız denetim kapsamından ayrıştırarak, diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi TFRS uygulama kapsamını genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlarla (KAYİK’ler) sınırlandırmıştır.

Sayfa: 1 / 1