TFRS uygulamanın işletmeler açısından avantajları nedir?


İşletmeler tarafından, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının uygulanması, işletmelerin finansal tablolarını, rekabette bulunduğu yabancı şirketlerle aynı esasta sunmalarını sağlayarak, mevcut ve potansiyel yatırımcıların şirketler bazında daha kolay karşılaştırma yapabilmelerine imkân tanımaktadır. Ayrıca UFRS uygulamanın zorunlu olduğu ve izin verildiği ülkelerde bağlı ortaklıkları bulunan işletmeler, işletme genelinde aynı muhasebe dilini kullanabilme imkânına sahip olabilmektedir. Benzer durum işletmenin UFRS uygulayan bir ana ortaklığın bağlı ortaklığı olması durumunda da geçerlidir. Ayrıca, UFRS uygulayan bir işletme daha güvenilir, tutarlı, şeffaf ve yatırımcı odaklı bir finansal raporlama gerçekleştirdiğinden yabancı menkul kıymet piyasalarında daha rahat faaliyet gösterebilmekte ve yabancı sermaye açısından cazip hale gelmektedir.

Sayfa: 1 / 1