Yürürlükten Kaldırılan Standartlar


Standart 

Yayımlanma Tarihi

 Bağımsız Denetçiler Etik Kurallar Standardı
 KKS 1 
 BDS 200
 BDS 210
 BDS 220
 BDS 230
 BDS 240
 BDS 250
 BDS 260
 BDS 300

 BDS 315

 BDS 320
 BDS 330

 BDS 450

 BDS 500
 BDS 510 
 BDS 540
 BDS 560
 BDS 570
 BDS 580
 BDS 600
 BDS 700
 BDS 705
 BDS 706
 BDS 710
 BDS 720

 BDS 800

 BDS 805

 BDS 810

 GDS 3402
 GDS 3000
Sayfa: 1 / 1