Geri

Uluslararası Düzenlemeler


Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 17 Mayıs 2006 tarihli ve 2006/43/EC Sayılı Direktifi (Türkçe Çeviri)

     

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 17 Mayıs 2006 tarihli ve 2006/43/EC Sayılı Direktifi (İngilizce)

      

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 26 Haziran 2013 tarihli ve 2013/34/EU Sayılı Direktifi (İngilizce)

     

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 16 Nisan 2014 tarihli ve 2014/56/EU Sayılı Direktifi (İngilizce)

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 16 Nisan 2014 tarihli ve 537/1024 EU Sayılı Düzenlemesi (İngilizce)

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 16 Nisan 2014 tarihli ve 537/1024 EU Sayılı Düzenlemesi (Türkçe)