Geri

Tebliğler


Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

      

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.:7/3/2015-29288)

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

      

Bağımsız Denetim Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.:7/3/2015-29288)

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği

    

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.:7/3/2015-29288)

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

     

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.:17/6/2014-29033)

Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği

         

Kurumumuz tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) ve Türkiye Denetim Standartları(TDS) düzenlemelerine erişim için buraya tıklayınız.