Geri

Usul ve Esaslar


Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Çalışma ve Danışma Komisyonlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Yürürlük Tarihi: 06/01/2012)

    

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları (Yürürlük Tarihi: 29/03/2012)