Son Yayımlananlar
Geri

TFRS 9 Finansal Araçlar Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (08.04.2015)


DUYURU

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), finansal araçların raporlamasının geliştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla 2005 yılında başlattığı proje ile IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının yerini alacak olan IFRS 9 Finansal Araçlar Standardını oluşturmaya başlamıştır.

İlgili tarafların ihtiyacını daha hızlı karşılamak amacıyla bu projenin 3 aşamada gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, IASB, projenin finansal varlık ve borçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümünü ele alan ilk aşamasını, IFRS 9’un 2009 ve 2010 yıllarında yayımladığı versiyonlarıyla tamamlamıştır. Bunu ardından projenin, Finansal Riskten Korunma Muhasebesi ve Değer Düşüklüğü konularını ele alan son aşamalarının da tamamlanmasıyla IASB tarafından IFRS 9’un 2013 ve 2014 versiyonları yayımlanmıştır.

IASB’nin 2009 ve 2010 yıllarında yayımladığı versiyonları ülkemizde sırasıyla 2010 ve 2011 yıllarında yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır. Ayrıca  IASB’nin nihai hale getirerek bütün hükümlere yer verdiği Temmuz 2014 versiyonunun mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları Kurumumuz tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan taslak metin aşağıdaki linkte erişime sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin 07/05/2015 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr mail adresine iletilmesi rica olunur.

 

TFRS 9 Finansal Araçlar Taslak Metin