Geri

Kanun Hükmünde Kararnameler


660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

        

660 Sayılı KHK Gerekçesi