Geçiş Dönemi Eğitimi
Geri

Geçiş Dönemi Eğitim Ücretlerine İlişkin Duyuru


GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

          Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde yapılacak eğitimlerde, 660 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesi uyarınca bağımsız denetim kalitesinin teminine  yönelik olarak, işbirliği yapılan üniversiteler arasında eğitim ücreti konusunda haksız rekabete yol açabilecek tutum ve davranışların önlenmesi amacıyla;

      1. Eğitimlerde katılımcılardan tahsil edilecek ücret, peşin tahsil edilmek ve KDV  hariç olmak üzere,  ana konular itibarıyla ve ders başına, örgün eğitimlerde 1.000 (bin) TL, on-line eğitimlerde ise 350 (üçyüzelli) TL olarak belirlenmiştir.

      2. Belirlenen ücrette ilişkin olarak üniversitelerce herhangi bir  artırım, indirim, taksitlendirme ve benzeri farklı bir uygulama yapılmayacaktır.

Duyurulur.