Geçiş Dönemi Eğitimi
Geri

Geçiş Dönemi Eğitimleri İle İlgili Bilgilerin Girilmesi Duyurusu


 

         Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca, Kurumumuz ile Üniversiteler arasında imzalanan Meslek Mensuplarının Geçiş Dönemi Eğitim Programına İlişkin Protokoller çerçevesinde, geçiş dönemi eğitimlerinde eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olan meslek mensuplarına ilişkin bilgiler Kurumumuzca hazırlatılan program üzerinden Üniversiteler tarafından girilmeye başlanmıştır.

 

         Ancak, söz konusu programa bilgi girişi yapmaya başlayan Üniversitelerin istenilen bilgileri tam ve doğru bir şekilde programa aktaramadıkları görülmüştür. Örneğin, eğitimlerde görev alan öğretim görevlileri ile ilgili bilgiler, eğitimlerin verildiği sınıflara ait bilgiler, eğitimlerde başarılı olan meslek mensuplarının başarı puanları, devam durumları ve eğitim metotları gibi bilgilerin programa noksan girildiği görülmektedir. Bu itibarla, programa noksan bilgi girişleri nedeniyle oluşması muhtemel emek ve zaman kaybının önlenmesi, geçiş dönemi eğitimlerinde eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olan meslek mensuplarının mağduriyetine neden olunmaması ve yetkilendirmelerinin zamanında yapılabilmesi için talep edilen tüm verilerin Üniversiteler tarafından tam ve istenilen şekilde ivedilikle girilmesi gerekmektedir.   

 

           Geçiş dönemi eğitimi düzenleyen Üniversiteler, söz konusu programa www.kgk.gov.tr internet sitesindeki “GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMİ” başlığı altında yer alan “Üniversite Bilgi Kayıt Portalı” adresinden ulaşabileceklerdir. 

 

              Duyurulur.