Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 6 Eylül 2019 Tarihli ve 30880 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve ile 7 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 21 Mayıs 2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması amacıyla aşağıda sayılan 1 adet Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi ve 11 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 6 Eylül 2019 Tarihli ve 30880 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 • FFMS 8: İcâre ve İcâre Müntehiye Bittemlîk
 • FFMS 14: Yatırım Fonları
 • FFMS 16: Yabancı Para İşlemleri ve Yurtdışındaki İşletmeler
 • FFMS 18: Geleneksel Finans Kuruluşları Tarafından Sunulan Faizsiz Finans Hizmetleri
 • FFMS 21: Varlıkların Transferine İlişkin Açıklamalar
 • FFMS 22: Bölümlere Göre Raporlama
 • FFMS 23: Konsolidasyon
 • FFMS 24: İştiraklerdeki Yatırımlar
 • FFMS 26: Gayrimenkul Yatırımları
 • FFMS 27: Yatırım Hesapları
 • FFMS 30: Değer Düşüklüğü, Kredi Zararları ve Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Taahhütler
 • Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi 1: Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Faizsiz Finans Kuruluşları Tarafından İlk Kez Uygulanması

Söz konusu standartlar 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir. İşletmelerin yayımlanan tüm standartları erken uygulamasına izin verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararlarının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.