Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi ile 18 adet FFMS Resmî Gazetede yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması amacıyla aşağıda sayılan 4 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı ile FFMS 30’a İlişkin Geçiş Hükümleri 20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Standartlardan FFMS 35: Risk Yedekleri 1 Ocak 2021, diğer Standartlar ise 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir. İşletmelerin yayımlanan tüm Standartları erken uygulamasına izin verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararlarının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.