Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Erteleme Duyurusu

        21/03/2020 tarihinde bilişim alanında gerçekleştirileceği duyurulan "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı", COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında daha sonra duyurulacak olan bir tarihe ertelenmiştir.
     15/01/2020 tarihinde yayımlanan sınav ilanında, sınav yeri ve tarihinin değiştirilmesi halinde durumun, Kurumun internet adresinde ilan edileceği ve bu ilanın tebligat hükmünde sayılacağı açıklanmıştır.
   Bu itibarla, konuyla ilgili ayrıca bir bildirim yapılmayacak olan söz konusu sınava katılmaya hak kazandığı ilan olunanlar, yeni bir başvuruya gerek kalmadan Kurumumuz resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan tarihe ait sınav giriş belgelerini bastırmak suretiyle sınava katılabileceklerdir.
   İlanen duyurulur.