Sürekli İşçi Alımı Yedek Listeden Sözlü Sınav Duyurusu

Kurumumuz sürekli işçi alımı (Güvenlik Görevlisi) kapsamında, 08 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen sözlü sınava 1 (bir)  aday katılmamış olup yerine yedek listede hazır bulunan aday için 23.07.2020 tarihi saat 09:30’ da sözlü sınav yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA YEDEK LİSTEDEN KATILMAYA HAK KAZANANA AİT LİSTE

İlanen duyurulur.