IFRS 2020 Türkçe Taksonomisi yayımlanmıştır.

Kurumumuz Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (IASB) ile yaptığı lisans anlaşması çerçevesinde IFRS Taksonomilerinin resmi Türkçe çevirilerini gerçekleştirmektedir. IFRS Taksonomileri, IFRS'lerde açıklanmasını zorunlu kılınan, Uygulama Rehberi ve Açıklayıcı Örnekler gibi IFRS’lerin ana metinlerine ilave olarak yayımlanan kısımlarda öngörülen veya şirketler tarafından yaygın bir şekilde raporlanan finansal tablo kalemlerine ve dipnotlara ilişkin etiketleri içerecek şekilde tasarlanmaktadır. IASB tarafından yayınlanan IFRS Taksonomilerinin Türkçesi, IASB tarafından geliştirilen IFRS taksonomilerinin birebir çevirisi niteliğindedir.

Bu kapsamda Uluslararsı Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan IFRS 2020 Taksonomisinin Türkçe versiyonu yayımlanmıştır.

IFRS 2020 Taksonomi Türkçe Dosyaları için tıklayınız.