TFRS 2021 Seti (Kırmızı Kitap) Yayımlanmıştır.

TFRS 2021 Seti (Kırmızı Kitap), 31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan Standartların tamamını içermekte olup, 1 Ocak 2021 itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş değişiklikler de Standart setinde yer almaktadır. Söz konusu değişiklikler set içinde yer alan ilgili Standartlara kırmızı olarak işaretlenmiş bulunmaktadır.

31 Aralık 2020 itibarıyla yayımlanmış olup, 1 Ocak 2021 veya öncesinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren Standart ve değişikliklere TFRS 2021 Seti’nden (Mavi Kitap) ulaşılabilir.

31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ancak 1 Ocak 2021 itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Standart/Değişiklik

Yayımlanma Tarihi

Yürürlük Tarihi*

 

Değiştirilen

Standart ve Yorumlar

Yürürlükten Kaldırılan Standart ve Yorumlar

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri

 16 Şubat 2019

 1 Ocak 2023

TFRS 1, TFRS 3, TFRS 5, TFRS 7, TFRS 9, TFRS 15, TMS 1, TMS 7, TMS 16, TMS 19, TMS 28, TMS 32, TMS 36, TMS 37, TMS 38, TMS 40

TFRS 4

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler)

 12 Mart 2020

 1 Ocak 2022

TMS 1

-

Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar - TFRS 3’e İlişkin Değişiklikler

 29 Temmuz 2020

 1 Ocak 2022

TFRS 3

-

Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler - Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti - TMS 37’ye İlişkin Değişiklikler

 29 Temmuz 2020

 1 Ocak 2022

TMS 37

-

Maddi Duran Varlıklar - Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar - TMS 16’ya İlişkin Değişiklikler

 29 Temmuz 2020

 1 Ocak 2022

TMS 16

-

TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - 2018 - 2020

 29 Temmuz 2020

 1 Ocak 2022

TFRS 1, TFRS 9, TMS 41

-

 

*Aksi belirtilmedikçe erken uygulamaya izin verilmektedir.

TFRS 2021 Setine (Kırmızı Kitap) ulaşmak için tıklayınız.