TFRS 2021 Seti (Mavi Kitap) Yayımlanmıştır.

TFRS 2021 Seti (Mavi Kitap), 31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2021 veya öncesinde başlayan hesap dönemlerinde zorunlu olarak uygulanmak üzere yürürlüğe giren Standart ve değişiklikleri içermektedir.

31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ancak 1 Ocak 2021 itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş Standart ve değişikliklere TFRS 2021 Setinden (Kırmızı Kitap) ulaşılabilir.

31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Standart/Değişiklik

Yayımlanma Tarihi

Yürürlük Tarihi*

 

Değiştirilen Standart ve Yorumlar

Yürürlükten Kaldırılan Standart ve Yorumlar

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler)

18 Aralık 2020

1 Ocak 2021

TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4, TFRS 16

                   -

 

*Aksi belirtilmedikçe erken uygulamaya izin verilmektedir.

TFRS 2021 Setine (Mavi Kitap) ulaşmak için tıklayınız.