Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler - 2019 Dönemi

Raporda bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler ve denetimi üstlenen bağımsız denetçiler hakkında analizler ile bağımsız denetime tabi reel sektör işletmelerine ait temel göstergelere yer verilmektedir. Raporda yapılan analizlerde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin verilerini içeren Kurumumuz Elektronik Finansal Raporlama Sisteminde (EFR) yer alan veriler esas alınmıştır. 2019 yılı için EFR’ye verisi girilen şirket sayısı 8.198’dir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.