Gözetim Faaliyetleri Webinar Eğitimleri

Bilindiği üzere, denetim kuruluşları ve denetçiler, düzenledikleri denetim sözleşmesi ve denetim raporlarını, mesleki sorumluluk sigortası poliçelerini, son takvim yılına ait gelirlerini ve son takvim yılına ait şeffaflık raporlarını Kurumumuza bildirmek zorunda olup söz konusu bildirimler Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.  Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza yapılan söz konusu bildirimler, mevzuata aykırı bir durumun bulunup bulunmadığının kontrolü amacıyla düzenli olarak uzaktan gözetim faaliyetine tabi tutulmaktadır.

Kurumumuzca yürütülen uzaktan gözetim faaliyetleri çerçevesinde, hangi bildirim türünde ne tür kontrollerin yapıldığına, kontrollerde yaygın olarak karşılaşılan hatalara ilişkin bilgi vermek ve konuyla ilgili mevzuat hükümleri hakkında farkındalığın arttırılmasını sağlamak amacıyla Gözetim Dairesi Başkanlığı tarafından Gözetim Faaliyetleri Webinar Eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimler uzaktan gözetim faaliyetlerini gerçekleştiren KGK Uzmanları tarafından verilecektir.

Eğitimlerin toplamda üç (3) aşamada yapılması planlanmaktadır. Söz konusu webinar eğitimlerinin her biri için katılım sağlayan bağımsız denetçiler Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında iki (2) kredi elde edebileceklerdir. Toplamda altı (6) kredi elde edilebilecektir.

Söz konusu eğitimlere ilişkin bilgiler her bir eğitimden yaklaşık beş (5) gün önce duyurulacak olup, eğitimlere katılım kayıtları duyurularda belirtilen tarihlerden itibaren alınmaya başlanacaktır. Kayıtlar ilgili eğitim başlayana kadar alınmaya devam edecektir. Kayıt yaptırmayan kullanıcılar, eğitim esnasında eğitime katılım sağlayamayacak olup eğitim sona erdikten sonra Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde etmeksizin eğitimi izleyebileceklerdir.

Eğitime katılım sağlanması ve Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilebilmesi için her bir eğitim için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Adım 1: KGK Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden katılım sağlanacak eğitim listeden seçilerek, T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri ile ilgili eğitime kayıt yapılır.

Adım 2: İlgili eğitim gün ve saatinde EYS üzerinden tekrar T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri girilerek eğitim izlenir.

Yukarıdaki adımların gerçekleştirilmemesi durumunda Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilemez.

Not: Yukarıdaki adımlar hatasız bir şekilde uygulandıktan sonra sürekli eğitim bildirimleri kısa bir süre içerisinde otomatik olarak sisteme işlenecektir. Katılımcılar, elde ettikleri kredileri EYBİS üzerinden takip edebileceklerdir.

Eğitimler ücretsiz olacaktır.

Eğitimlerle ilgili soru ve sorunlar için eys@kgk.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KGK Etkinlik Yönetim Sistemine buradan erişebilirsiniz.

 

GÖZETİM FAALİYETLERİ WEBINAR EĞİTİMLERİ

KONU

KONUŞMACILAR

KAYIT BAŞLANGIÇ TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ

Gözetim Faaliyetleri Eğitimi 1

* Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi Üzerinden Kurumumuza Yapılan Bildirimler

* Denetim Sözleşmelerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

* Denetim Sözleşmesi Bildirimleri Üzerinde Yapılan Kontroller

* Denetim Sözleşmelerinin Düzenlenmesinde ve Kurumumuza Bildirilmesinde Yapılan Hatalar

MODERATÖR
Cansu ÜNLÜ


KONUŞMACILAR
Esra YILMAZ
Selami KARABULUT

08 Mart 2022
15:00

15 Mart 2022
15:00

Gözetim Faaliyetleri Eğitimi 2

* Şeffaflık Raporuna İlişkin Yükümlülüklerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

* Şeffaflık Raporuna İlişkin Yükümlülükler Üzerinde Yapılan Kontroller

* Şeffaflık Raporuna İlişkin Yükümlülüklerde Yapılan Hatalar

* MSS Poliçesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

* MSS Poliçesi Bildirimleri Üzerinde Yapılan Kontroller

* Gelir Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

* Gelir Bildirimleri Üzerinde Yapılan Kontroller

* Denetim Kuruluşlarınca Ödenecek Yıllık Harçlar

MODERATÖR
Emine ŞİMŞEK


KONUŞMACILAR

Mustafa SARI
Ersel DEMİRCİ

16 Mart 2022
15:00

22 Mart 2022
15:00

Gözetim Faaliyetleri Eğitimi 3

* Denetim Raporlarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

* Denetim Raporu Bildirimleri Üzerinde Yapılan Kontroller

* Denetim Raporlarının Düzenlenmesinde ve Kurumumuza Bildirilmesinde Yapılan Hatalar

* Yıllık Gözetim Faaliyeti Sonuçları (2020 Dönemi)

MODERATÖR
Erhan YALÇIN


KONUŞMACILAR

Seyra Özge BİÇER ŞİMŞEK

23 Mart 2022
15:00

29 Mart 2022
15:00