FFMS T1: Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama Standardına İlişkin Kurul Kararı 19 Mart 2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans muhasebe standartları alanında çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Ülkemizdeki katılım sigortacılığı sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla katılım sigortacılığı prensiplerine uygun mevzuat, standart ve düzenlemelerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, “FFMS T1: Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama” standardı 19 Mart 2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu standart 1 Ocak 2023 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Şirketlerin mezkûr standardı erken uygulamasına izin verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.