Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurumsal Tanıtım ve Eğitim Semineri

Kurumumuzun genel yapısı, mevzuatı, görev ve yetkileri, kariyer olanakları ile görev alanında bulunan düzenleme, iş ve işlemler hakkında üniversite öğrencileri ve mezunlarının bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, çalışma hayatı tercihleri arasında kurumsal farkındalık oluşturulması amacıyla 7-8-9 Eylül 2022 tarihlerinde Kurumumuz hizmet binası konferans salonunda üç günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir.

Seminer ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkte yer alan kılavuzdan ulaşılabilecek olup aranılan koşulları taşıyan üniversite öğrencileri ve mezunları ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik stajına devam edenlerden programa başvuruda bulunmak isteyenlerin 4-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kurumumuz internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan “Seminer Katılım Talebi Formu”nu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

Kurumumuzca elektronik kura ile belirlenerek açıklanacak olan katılımcı listelerinin takip edilmesi ve bu listelerde yer alan adayların kılavuzda açıklanan süreler içerisinde son seminer katılım durumlarını bildirmeleri önem arz etmektedir.

KGK Kurumsal Tanıtım ve Eğitim Semineri Kılavuzu

KGK Kurumsal Tanıtım ve Eğitim Semineri Programı