Tarih: 4/1/2024

Sayı: 2024-4

     DUYURU

KONU: TDS 2024 Setinin Yayımlanması

Bilindiği üzere, Kurumumuz 2013 yılından itibaren IFAC ve ilgili diğer kuruluşlarla yaptığı telif anlaşmaları çerçevesinde, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) mevzuatımıza kazandırmakta ve TDS’ler uluslararası standartlarda meydana gelen değişiklikler çerçevesinde güncellenerek, yıllar itibarıyla TDS setleri yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede, yayımlanan TDS 2024 setinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 1. KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri veya İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetimi, KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi, BDS 220 (Revize) Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Bağımsız Denetim Standartlarında Yapılan Değişiklikler ile Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler, 16/01/2023 tarih ve 32075 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak, 31/12/2023 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kalite Yönetim Standartları nedeniyle değişiklik yapılan standartlar aşağıda yer almaktadır:
 • BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi
 • BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması
 • BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
 • BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate
 • Alınması
 • BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
 • BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması
 • BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • BDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları
 • BDS 540 Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi
 • BDS 600 Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)
 • BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması
 • BDS 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması
 • BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama
 • BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi
 • BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları
 • SBDS 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi
 • GDS 3000 Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri
 • GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları
 • GDS 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri
 • İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi
 1. Kalite Yönetimi Projesi, Kaliteyi Gözden Geçiren Kişinin ve Diğer Uygun Gözden Geçirenlerin Tarafsızlıklarının Ele Alınması Projesi, Ücretler Projesi ve Güvence Dışı Hizmet Sunumu Projesi kapsamında Etik Kurallarda yapılan değişiklikler, 12/03/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Kalite Yönetimi Projesi ile Kaliteyi Gözden Geçiren Kişinin ve Diğer Uygun Gözden Geçirenlerin Tarafsızlıklarının Ele Alınması Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişiklikler, 31/12/2023 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere, diğer projeler kapsamında yapılan değişiklikler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 2. BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) ile BDS 600’ün Revize Edilmesi Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler, 29/12/2023 tarih ve 32414 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak, 31/12/2023 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait topluluk finansal tablolarının denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. BDS 600’ün revize edilmesi nedeniyle değişiklik yapılan standartlar aşağıda yer almaktadır:
 • KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri veya İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetimi
 • KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi
 • BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi
 • BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
 • BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
 • BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması
 • BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
 • BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması
 • BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik
 • BDS 402 Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar
 • BDS 501 Bağımsız Denetimi Kanıtları – Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar
 • BDS 510 İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri
 • BDS 550 İlişkili Taraflar
 • BDS 570 İşletmenin Sürekliliği
 • BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması
 • BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama
 • BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi
 • BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi
 • BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları
 • BDS 710 Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar
 • BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları
 • BDS 805 Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi
 • SBDS 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi

TDS 2024 setine ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için denetimstandartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.