Tarih: 25/4/2024

Sayı: 2024-31 

    DUYURU

KONU: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS 2021 Sürümü)’nün ve Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS)’nin Değiştirilmiş Halinin Yayımlanması

23/11/2023 tarihli ve “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru” başlıklı Kurum duyurusuna göre, finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı, BOBİ FRS’yi veya KÜMİ FRS’yi uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerekmektedir.

Bu doğrultuda BOBİ FRS’de hem “EK 2 – MÜNFERİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU” hem de “EK 6 – KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU”nun güncellenmesi gerekli hale gelmiştir. Yapılan güncelleme kapsamında gerek münferit gerekse konsolide kar veya zarar tablosunda “Net Parasal Pozisyon Kazançları” ile “Net Parasal Pozisyon Kayıpları” kalemleri silinmiş ve yerine “Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)” kalemi eklenmiştir.

Yine BOBİ FRS’de hem “EK 4 – MÜNFERİT NAKİT AKIŞ TABLOSU” başlığı altında yer alan münferit nakit akış tablolarının hem de “EK 8 – KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU” başlığı altında yer alan konsolide nakit akış tablolarının güncellenmesi gerekli hale gelmiştir.

Yapılan güncelleme kapsamında:

i) Doğrudan yönteme göre hazırlanan konsolide ve münferit nakit akış tablolarına:

 1. Esas Faaliyetlere İlişkin Enflasyon Etkisi 
 2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 3. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 4. Enflasyon Etkisi 
 5. Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi

ii) Dolaylı yönteme göre hazırlanan konsolide ve münferit nakit akış tablolarına:

 1. Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) İle İlgili Düzeltmeler
 2. Esas Faaliyetlere İlişkin Enflasyon Etkisi
 3. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi
 4. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi
 5. Enflasyon Etkisi
 6. Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi

kalemleri eklenmiştir.

Ayrıca BOBİ FRS’nin Yürürlük Tarihi ve Geçiş Çizelgesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Nisan 2024’te yayımlanan değişikliklerle gerek münferit gerekse konsolide kar veya zarar tablosunda “Net Parasal Pozisyon Kazançları” ile “Net Parasal Pozisyon Kayıpları” kalemleri silinmiş ve yerine “Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)” kalemi eklenmiştir. Yine aynı değişikliklerle:

i) Doğrudan yönteme göre hazırlanan konsolide ve münferit nakit akış tablolarına:

 1. Esas Faaliyetlere İlişkin Enflasyon Etkisi 
 2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 3. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 4. Enflasyon Etkisi
 5. Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi

ii) Dolaylı yönteme göre hazırlanan konsolide ve münferit nakit akış tablolarına: 

 1. Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) İle İlgili Düzeltmeler 
 2. Esas Faaliyetlere İlişkin Enflasyon Etkisi 
 3. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 4. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 5. Enflasyon Etkisi 
 6. Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi

kalemleri eklenmiştir.

Söz konusu değişiklikler 1/1/2024 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve ilk defa uygulandığı hesap döneminin başından itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.”

KÜMİ FRS’de ise “EK – KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELERE YÖNELİK KAR VEYA ZARAR TABLOSU” başlığı altında yer alan kar veya zarar tablosunun güncellenmesi gerekli hale gelmiştir. Yapılan güncelleme kapsamında kar veya zarar tablosuna “Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)” kalemi eklenmiştir. Yine KÜMİ FRS’ye Yürürlük Tarihi ve Geçiş Çizelgesi başlığı eklenerek, söz konusu başlık altında aşağıda yer alan paragrafa yer verilmiştir:

“Nisan 2024’te yayımlanan değişikliklerle Küçük ve Mikro İşletmelere Yönelik Kar veya Zarar Tablosuna “Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)” kalemi eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1/1/2024 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve ilk defa uygulandığı hesap döneminin başından itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.”

Söz konusu değişikliklerin gerçekleştirildiği Kurul Kararlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

BOBİ FRS’de Yapılan Değişikliklere İlişkin Kurul Kararı

KÜMİ FRS’de Yapılan Değişikliklere İlişkin Kurul Kararı

BOBİ FRS 2021 Sürümü’nün güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

KÜMİ FRS 2022 Sürümü’nün güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.